Οι εμπειρογνώμονες

Costas Papatheodorou Christos Kontostathakos Spyros Papadopoulos

Costas Papatheodorou, Αρχιτέκτων-μηχανικός Πολυτεχνείο AACHEN

Στον εμπειρογνώμονα >>

Christos Kontostathakos, Διπλ. Αρχιτέκτων-μηχανικός Ε.Μ.Π.

Στον εμπειρογνώμονα >>

Spyros Papadopoulos, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Πολυτεχνείου Μοναχου

Στον εμπειρογνώμονα >>